Veilig Thuis IJsselland

Bel gratis 24 uur per dag 0800 2000

Directe nood: bel 112

  • Kindermishandeling

  • Ouderenmishandeling

  • Kindermishandeling

  • Partnergeweld

Home

Geweld in huis kan niet: het is schadelijk voor alle betrokkenen. Veilig Thuis IJsselland vindt dat mensen veilig moeten kunnen leven in hun eigen huis, veilig moeten kunnen opgroeien en veilig oud moeten kunnen worden.

Veilig Thuis IJsselland biedt advies en hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Want geweld stopt niet vanzelf.

Enkele voorbeelden van geweld:

Lichamelijk geweld: slaan, schoppen
Seksueel geweld: aanraken, dwingen tot seks, chantage via sociale media
Geestelijk geweld: uitschelden, vernederen, dreigen met geweld
Ouderenmishandeling: slaan of verwaarlozen, geld af nemen
Huwelijksdwang: gedwongen worden te trouwen
Verwaarlozing: een kind niet geven wat het nodig heeft zoals kleding
Kinderen die getuige zijn van geweld in hun gezin